Tut

        Tut İlçesinin Tarihi

Tut İlçesine Yukarıdan Bakış

Tut İlçesine Yukarıdan Bakış

Tut, Toros dağlarının eteğinde yerleşim bulmuş küçük ama tarihi çok eski zamanlara dayanan bir ilçemizdir. Güney ve Batısında Göksu ç, doğusunda da Şovak çayları bulunmaktadır.İlçede Tarihi eserler bakımından zengindir. Ernişdere adlı bir tane kale Sürmen’ de ise ev kalıntıları, yatak yerleri ve mezarlar yine ilçedeki tarihi eserlerdendir.
Yine ilçemizde bulunan Vijne Köprüsü, günümüzde halen ayakta duran ve eski zamanlarda da kervanlara ev sahipliği yapan çok güzel bir tarihi eserdir.
 
Ayrıca yine vijne köprüsüne benzer başkja bir tarihi yapı da Şebker köprüsüdür. Bu köprü tarihte Tut ilçesi ile Adıyaman’ın ulaşımını sağlamıştır.

İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

 Tut ilçemiz dağ eteğinde kurulan bir ilçedir.Rakımı 1050 metredir.İlçenin kuzey kesimleri dağlık alanlardan güney kesimleri ise kuzeye oranla daha düz alanlardan oluşmaktadır.Bu nedenden dolayı kuzey kesimlerde yazın serin kışın ise soğuk ve kar yağışlı geçer güney kesimler ise daha sıcak bir iklime sahiptir.İlçe merkezi de Adıyaman merkeze göre daha serttir.Kış aylarında ise yine Merkeze oranla daha soğuk ve karlı geçer.Bitki örtüsü yine karakteristik karasal iklim bitki örtüsü olan bozkırlardır.Ormanlık alanlar ise oldukça azdır..

EKONOMİK FAALİYETLER

İklim şartlarının uygun olmaması ve arazi yapısının engebeli olmasından dolayı tarım yapmaya müsait değildir.Daha çok meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır.Yine ilçede hayvancılık yapılmaktadır.Yaylalarının bulunması özellikle yaz aylarında hayvancılık için müsaittir.Ancak ekonomik faaliyetlerinin yetersizliğinden dolayı yurtdışına göçler oldukça fazladır.İlçemizde okuma yazma oranı yüksektir.

İlçeden geçen Göksu çayının yatağında iklim şartları ve tarım alanları uygun olduğundan birçok meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılabilmektedir.Cumhuriyetin ilk yıllarında Tut Bezi denilen bez ilçede önemli bir ekonomik kaynak sağlamıştır.Ancak zamanla ihtiyacın ortadan kalkmasıyla birlikte bu bezin üretimi de nerdeyse bitmiştir.Yer altı kaynakları olarak işlçede krom ve mermer madeni çıkarılmaktadır.
       Ayrıca ilçede bulunan başka bir ekonomik faaliyette Halı dokumacılığıdır.Bu halılar elle dokunmaktadır.Ülkemizde zaten Tut halıları meşhurdur.
    ilçede sera üretimi de son yıllarda artış göstermiştir.Şu anda ilçemizde 16 adet sera bulunmaktadır

 TUT’UN TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ: 

1-Ulu Cami:                                                                                                                                                                      

Tut ilçesi ulu camii

Tut ilçesi ulu camii

 Osmanlı Devleti zamanında yapılmış bir tarihi eserdir. Caminin iç tarafında 12 adet sütun bulunmaktadır.Cami bu sütunlar üzerine kurulmuştur.Cami tek şerefeye sahip olup minaresi ise taştan yapılmıştır. 

 
 
2-Salah Camii:Yine osmanlılar zamanında yapılmış bir camiidir.Defalarca restorasyondan geçtiği için tarihi özelliğini kaybetmek üzeredir.
3-Musalla Cami:
Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmıştır ve daha sonra çeşitli tarihlerde onarımlardan geçmiştir. 

4-Kaşlıca Kalesi:

tut kaşlıca kalesi

Tut kaşlıca kalesi

Halk arasında Mihri Babil kalesi olarak bilinmektedir.Babiller zamanında yapılmıştır.
Normalde kaleler tepelerin zirvesinde yapılır ancak bu kalenin özelliği tepe de değilde vadi içerisinde yapılmış olmasıdır. Kalede duvar kalıntıları ve su kanallarının kalıntıları bulunmaktadır…
Kalenin içerisinde gözetleme yerleri bulunmaktadır
5-Malkayısı:
Bu yapının en önemli özelliği ise Osmanlı devleti zamanında eşkiyaların yol kesmek amacıyla oyarak yaptığı bir yapı olmasıdır.Ayrıca daha sonraki zamanlarda önemli bir yol güzergahı olarak kullanılmıştır. 

 

6-Memekli Mağara:

Memekli mağara

        Memekli mağara

Mağara tut ilçemizin kuzey tarafında bulunmaktadır.Memekli Mağara denilmesinin sebebi ise bahar yağmurlarında mağaranın iki bölgesinde su çıkar ve bu su çıkan iki yer kadın memesine benzetildiğinden dolayıdır..
7-Geyik Mağarası:
Geyik mağarası Memekli Mağara’nın doğusunda bulunur ve oyularak yapılmıştır, Çok sarp bir bölgede olmasından dolayı çıkılması çok zor bir mağaradır.Tarihte mesken yani yerleşim yeri olarak kullanıldığı düşünülmektedir.Çünkü mağaranın içinde yatak koyulabilecek ve insan eliyle oyularak yapılmış alanlar bulunmaktadır.
8-Tum Tumu Mağara: 
Oldukça  büyük bir kayanın içine yine oyularak yapılmıştır. Mağaranın ağzı çok dardır ve içeriside oldukça küçüktür.Tarif etmek gerekirse bir oda genişliğinde düşünülebilir.
9-Şovak Köprüsü:
İlçemizde bulunan tarihi yapılardan biri de Şovak köprüsüdür.Şovak suyunun üzerine yapılmıştır.Tarihte kervanların buradan geçtiği söylenmektedir..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.