Sincik

İlçenin Tarihi ve Coğrafi Yapısı :

Sincik

                                                                Sincik

Sincik ilçemizin bulunduğu coğrafyada tarih boyunca türlü türlü egemenlikler hüküm sürmüştür. Hurriler .Hititler ve Mitaniler bunlardan birkaç tanesidir.

Bu yörede kurulan Kommagene Krallığı’ndan sonra Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu daha sonrasında ise Selçuklu ve Osmanlılarburalara egemenlik sağlamıştır.Önceleri Malatya İline bağlı olan Sincik; Adıyaman’ınil olmasından sonra buraya bağlanmıştır.İlçe olmak içinse  1990 yılına kadar beklemiştir.

 Coğrafi Konum:

Sincik Adıyaman’ın kuzeyinde bulunan Güneydoğu toros dağlarının üzerinde kurulmuştur.Bu nedenden dolayı dağlık bir arazi yapısına sahiptir. Bu neden den dolayı coğrafi konumu çok elverişli değildir.Mesela tarım çok yapılamamaktadır ve ulaşım şartları pek iyi değildir.İlçemizin rakımı 1325 metredir. En yüksek dağ 1608 m.rakımı ile TÜRK DAĞIDIR.Tarihi Nemrut dağı da sincikten görünür doğu yönünde bulunmaktadır.İlçede karasal iklimin karakteristik bitki örtüsü olan bozkırlar bulunmaktadır. Sincik’te kış ayları çok soğuk ve  bol kar yağışlı yazın ise sıcak ve kurak geçer. 

Akarsu ve Çaylar

İlçe dağlık olduğundan akansular bakımından da zengindir.Bunlardan bazıları: Yarpuzlu, Aksu Çayı,Kıran Çayıdır

Deprem
Sincik birinci dereceden deprem bölgesinde bulunmaktadır.Doğu Anadolu Fay Hattının Hatay-Mersin’e uzanan fay parçaları üzerindedir. Ama ilçede şu ana kadar bulunan kayıtlara göre şiddetli bir deprem yaşanmamıştır. .

Yüzölçümü ve Arazi Dağılımı :

İlçe topraklarının büyük kısmının dağlık olmasından dolayı tarım arazileri oldukça azdır.Tarım işleri pek yapılamamaktadır,bunda iklim şartlarının elverişsizliği de büyük bir etkendir.Daha çok hayvancılık yapılmaktadır.Hayvancılıkta da dağlık araziden dolayı daha çok küçük baş hayvancılığı tercih edilmektedir.Ayrıca arıcılıkta yapılmaktadır.

Türkiye Deprem Haritası

               Türkiye Deprem Haritası

 

 

 

 

 

 

Kültürel faaliyetler

Sincik’te kültürel faaliyetler yok denecek kadar azdır.Zaten iklim şartlarının elverişli olmaması ve kültürel faaliyetlerinde az olmasından dolayı ilçeden dışarıya oldukça dış göç yaşanmıştır.

Sincik ilçe merkezinde bir tane Halk Kütüphanesi bulunmaktadır. Ancak Kütüphane hizmetlerinin yürütülebilmesi için kütüphaneyi çalıştıracak kadrolu eleman sıkıntısı yaşanmaktadır.

İlçenin Nemrut dağına yakın olması nedeniyle,ilçeye az da olsa ziyaretçi çekmektedir. Ayrıca İlçemizdeki tek tarihi yer olan ve ilçe merkezine 8 km uzaklıkta olan Heron Kutsal Alanı (Derik Kalesi) turistlerin ilgisini çeken yerler arasında en önemli yerdir.

Derik kalesi

                       Derik kalesi

Bu sayfamızda Adıyaman ve ilçelerini tanıtmakla birlikte Adıyaman da bulunan sorunlara dikkat çekmek en önemli görevlerimiz arasındadır.Sincikle ilgili bilgi verirken daha çok Sincik ilçemizin yaşadığı zorlukları anlattık.Bu nedenden dolayı sesimizin ulaştığı tüm yetkili kişilerden Sincik ilçemize biraz daha duyarlı olmalarını bekliyoruz 

 

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.