Kategori: Sincik

0

Sincik

İlçenin Tarihi ve Coğrafi Yapısı : Sincik ilçemizin bulunduğu coğrafyada tarih boyunca türlü türlü egemenlikler hüküm sürmüştür. Hurriler .Hititler ve Mitaniler bunlardan birkaç tanesidir.