Adıyaman Tarihi

Adıyaman Tarihi

Adıyaman tarihi oldukça eski zamanlara dayanmaktadır.Şehir sınırlarında tarihi alanlada yapılan kazılarda ve arkeolojik araştırmalarda şehir tarihinin yaklaşık olarak M.Ö 4000 yıllarına dayandığı tespit edilmiştir.

Samsat ilçesi-Şehremuz Tepesin’deki tarihi bulgulardan M.ö. 7.OOO yılına kadar Paleolitik M.O. 5.000 yıllarına kadar Neolitik M.Ö. 3.OOO yıllarına kadar Kalkolitik ve M.O. 3.0OO-1.200 yıllan arasında da Tunç Çağı dönemlerinin yaşandığı anlaşılmıştır.Yani insanlığın ilk yıllarından beri bu yöreler yerleşim yeri olarak kullanılmiştır.Bunda gerek iklim şartları gerekse coğrafyasının müsait olması ayrıca mezopotamya da yer alması en önemli etkenler arasındadır. Hitit Devleti ile Mitanniler arasında el değiştirmiş ancak Hitit Devletinin yıkılmasıyla buhranlı bir dönem başlamıştır. Frig Devletinin kuruluşuna kadar bu yöreye ait herhangi bir yazılı kaynağa rastlanmamıştır. 

         Adıyaman yöresi Asurluların etkisinde kalmakla birlikte Asurlular burayı tam olarak kontrol altına alamamışlardır.. Daha sonraki tarihlerde Persler bu bölgeye egemen olmuşlardır ve yöre Valiler tarafından yönetilmeye başlamıştır. Daha sonraları Büyük İskender’in Anadolu’ya girmesiyle Pers’lerin burada ki hakimiyeti sona erecektir. Artık Büyük İskender’in hakimiyeti altına girmiştir.Daha sonraları da Şehirde onlarca tarihi kalıntısı bulunan Kommagene Krallığının dönemi başlamıştır. (bunlardan en önemlisi tartışmasız ki Nemrut dağındaki heykellerdir)

Uzun yıllar boyunca bu yöre Kommagene Krallığının hakimiyetinde devam etmiştir.Günümüzde 8000 civarında Adıyaman’a bağlı küçük bir ilçe olan Samsat Kommagene krallığının başkentliğini yapmıştır(bazı kaynaklara göre Samsat’ın tarihte 50000 civarında nüfusa eriştiğini söylemektedir).Ancak kommagene krallığının da hakimiyeti son bulacak ve Roma imparatorluğunun egemenliği başlayacaktır.. İslamiyet’in yayılmasıyla birlikte bu yöreye de islamcı akınları başlamıştır ve  Emeviler döneminde bölge İslam hakimiyeti altına girmiştir. Ancak daha sonraki dönemlerde yine Bizans hakimiyeti başlayacaktır.

Sırasıyla Anadolu Selçukluları, Moğollar, Memlüklerin  ve  Timurlenk hakimiyeti altında el değiştirir.

Osmanlı Devlet’i döneminde ise Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferiyle bölge Osmanlı hakimiyeti altına girer ve Osamnlılar’ın yıılmasına kadar Osmanlı egemenliği altında devam eder.

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Malatya iline bağlı bir ilçe olmuştur. 1 Aralık 1954 tarihinde Malatya ilinden ayrılarak il haline gelmiştir

 

2 Yanıt

  1. Zelal dedi ki:

    Sayfanıza attığınız fotoğrafları çok beğendim Adıyamanı gerçekten anlatan fotoğraflar olmuş 🙂

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.